مجوزهای داروخانه آنلاین


پروانه تاسیس داروخانه شبانه روزی دکتر زهرا شهبازیمجوز فعالیت شبانه روزی داروخانه تخصصی دکتر زهرا شهبازی

پروانه مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر زهرا شهبازی

پروانه مسئولیت فنی جناب آقای دکتر شهباز دارابی

پروانه مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر هلیا احمدی مقدم

مجوز داروهای تک نسخه ای و شیمی درمانی

مجوز فروش اینترنتی «داروخانه آنلاین»