مجوزهای داروخانه آنلاینپروانه تاسیس داروخانه شبانه روزی دکتر زهرا شهبازی

مجوز فعالیت شبانه روزی داروخانه تخصصی دکتر زهرا شهبازی
پروانه مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر زهرا شهبازی
پروانه مسئولیت فنی جناب آقای دکتر شهباز دارابی

پروانه مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر هلیا احمدی مقدم

مجوز داروهای تک نسخه ای و شیمی درمانی

مجوز فروش اینترنتی «داروخانه آنلاین»