دهانشویه سفید کننده

دهانشویه سفید کننده

 از جمله جدید ترین محصولات سفید کننده دندان، دهان شویه سفید کننده است. این دهان شویه ها همانند سایر دهان شویه ها بوی دهان را بهبود میبخشند و به کاهش پلاکهای دندانی و بیماری لثه کمک میکنند اما علاوه بر آن، این محصولات دربردارنده موادی هستند مانند پروکسید هیدروژن که دندان را سفید میکنند. سازندگان این محصولات میگویند دوازده هفته طول میکشد تا به نتیجه مطلوب دست یابید. فقط کافی است آن را دو بار در روز به مدت شصت ثانیه پیش از مسواک، داخل دهان بچرخانید (غرغر کنید).

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.