گوش پاک کن

گوش پاک کن

گوش پاک کن دربرگیرندهٔ تودهٔ پنبه است که یک یا هر دو سر ترکهٔ کوچک را می‌پوشاند. ترکه می‌تواند از چوب ، کاغذ یا پلاستیک ساخته شده باشد. گوش‌پاک‌کن در کارهای گوناگونی مانندکمک های اولیه ، هنر ، صنعت ، به عنوان لوازم آرایشی و بهداشتی و ...می‌تواند کاربرد داشته‌باشد. این ابزار در سال ۱۹۲۰ از سوی
لئو گرسترنگ پس از آنکه توده پنبه را به سر خلال دندان چسباند نوآفرینی شد.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.